Beletrik
knihy pro nevidomé jednoduše

popis projektu | novinky | ke stažení

novinky.

28. února 2024 .

Na nové tituly z Knihovny digitálních dokumentů SONS se nyní můžete v katalogu Beletriku těšit každý den.

Aktualizace rozsáhlého seznamu titulů z KDD, která dříve probíhala pouze jednou či dvakrát týdně, na základě podnětu od uživatelů Beletriku nově běží na denní bázi. Děkujeme vedení KDD za vstřícný přístup a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

24. září 2022 .

Připravujeme zapojení dalších nových knihoven, zahrnujících bezmála 150 tisíc digitálních titulů a přes 8 tisic titulů zvukových, proto byl po delší době aktualizován obsah webových stránek projektu.

31. října 2021 .

Do nabídky zvukových titulů doplněny komentované filmy, nově nabízené Digitální knihovnou zrakově postižených Mathilda.

29. června 2020 .

Zapojena Knihovna pro zrakově postižené DIAKONIE ČCE.

Agregovaný katalog projektu Beletrik nyní zarhnuje tituly ze šesti zdrojů, vyžadujících registraci uživatelů či předplatné, a dále ze tři zdrojů volně dostupných bez registrace. Celkový počet titulů dostupných pomocí Beletriku přesáhl 60 tisíc a katalog nyní zahrnuje 39 tisíc digitálních knih, 8 tisíc knih zvukových, 12 tisíc čísel digitálních časopisů a bezmála tisíc čísel časopisů zvukových.

31. prosince 2019 .

Do projektu Beletrik bylo zapojeno 5 nových knihoven – Knihovna pro nevidomé K.E.Macana („KTN Biblio”), Digitální knihovna Svět pro všechny, Městská knihovna v Praze a časopisy redakce ZORA (dvě varianty – placené zvukové a aktuální textové verze + bezplatný archiv starších ročníků textových verzí).

28. prosince 2018 .

Virtutální štafetový kolík přebírá speciální aplikace WinMenu 2 Beletrik pro počítače s operačním systémem Windows.

Původní aplikaci Přehrávač Beletrik pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian Series 60 je možné nadále používat, nové funkce – například možnost přehrávání zvukových knih a časopisů – však již budou implementovány pouze v rámci WinMenu 2 Beletrik.

ke stažení.

Instalační soubor aktuální verze aplikace WinMenu 2 Beletrik najdete v katalogu pod záložkou Soubory.

popis projektu.

Cílem projektu Beletrik je zpřístupnit služby digitálních knihoven pro zrakově postižené širšímu okruhu potenciálních uživatelů z řad nevidomých a slabozrakých prostřednictvím agregovaného katalogu, soustřeďujícího na jednom místě informace o všech dostupných titulech, a navazující aplikace WinMenu 2 Beletrik, zásadním způsobem usnadňující jejich vyhledání, stažení a čtení.

Úvod.

Jedním ze zásadních problémů, se kterým se zrakově postižení potýkají od nepaměti, je přístup k běžným tištěným textům. Díky dlouholeté a systematické práci občanských sdružení, neziskových organizací či univerzitních center, věnujících se pomoci nevidomým a slabozrakým, je dnes zrakově postiženým velké množství textů k dispozici v digitální podobě a lze je číst za pomoci počítačů s hlasovým či hmatovým výstupem, případně stáhnout ve formátu MP3 a přehrávat ve zvukové podobě.

Projekt Beletrik si klade za cíl zprostředkovat nabídku stávajících digitálních knihoven i uživatelům, kteří dosud – z různých důvodů – mají pouze malé zkušenosti s prací na počítači, a zároveň nabídnout zajímavé a nové možnosti i pro zkušenější uživatele, kteří již služeb knihoven aktivně využívají.

Beletrik je projektem s dlouhou historií. Chcete-li se ním seznámit blíže, pohodlně se prosím posaďte – čeká vás delší povídání, rozdělené do několika kapitol.

Kapitola 1 .
Historie.

Počátky projektu sahají do roku 2005, kdy se na v český trh díky firmě GALOP poprvé dostaly chytré mobilní telefony s operačním systémem Symbian Series 60, ozvučené programem Mobile Speak, který již pracoval jako skutečný odečítač displeje telefonu a zpřístupňoval tak zrakově postiženým uživatelům běžné prostředí telefonu se všemi jeho možnostmi – včetně instalace vlastních aplikací, rozšiřujících funkce telefonu dle potřeb uživatele. Během krátké doby se tyto ozvučené telefony staly užitečnými pomocníky stovek zrakově postižených a řada uživatelů záhy přišla s logickou otázkou, zda by jim jejich telefon nemohl sloužit rovněž jako kapesní čtečka knih. Aplikace vhodná pro tento účel, která by byla plně přístupná pro nevidomé uživatele, nebyla na trhu nalezena, což vedlo firmu GALOP k myšlence vyvinout aplikaci vlastní. A když se již má nějaká speciální aplikace pro zrakově postižené vyvíjet, měla by jim pomoci opravdu komplexně – tedy umět nejen digitální knihy předčítat, ale zároveň také umožnit jejich jednoduché vyhledání a stažení přímo do telefonu. Tak se zrodila základní myšlenka projektu Beletrik.

Jako první krok byl v letech 2008 až 2009 na mobilní platformu Symbian Series 60 3rd Edition převeden nový český hlasový syntezátor z dílny Jiřího Mojžíška s hlasy Jirka, Iva a Honza. Pod označením Galop TTS bylo možné tento syntezátor zároveň použít s odečítacím programem Mobile Speak. V srpnu 2010 byla dokončena aplikace Přehrávač Beletrik, která jednak umožňovala jednoduché a pohodlné čtení textových souborů, ale zároveň dokázala přímo z mobilního telefonu jednoduchým formulářem vyhledat požadovanou knihu či časopis v databázích všech knihoven, zapojených do projektu Beletrik. Uživatelé zaregistrovaní v knihovně, nabízející daný text, si pak text mohli rovnou do telefonu stáhnout a okamžitě jej začít číst. V rámci pilotního provozu byly uživatelům dostupné texty z Knihovny digitálních dokumentů a dále několik desítek knih, zpřístupněných tehdy volně na internetu Městskou knihovnou v Praze – celkově zhruba 18 tisíc titulů.

V roce 2014 byla vydána aktualizovaná verze aplikace Přehrávač Beletrik, zpřístupňující navíc tituly z Digitální knihovny zrakově postižených Mathilda, nicméně vývoj ve světě mobilních telefonů se již tou dobou ubíral jiným směrem, platforma Symbian Series 60 byla výrobci telefonů definitivně opuštěna a z tohoto důvodu byl rovněž ukončen vývoj aplikace Přehrávač Beletrik. Přestože celá řada uživatelů Přehrávač Beletrik používala i v dalších letech (a cca deset nejvytrvalejších jej stále používá :-), pro další rozvoj projektu bylo potřeba nají nový směr.

Kapitola 2 .
Současnost.

Nový impuls přišel v roce 2018, kdy byly funkce Přehrávače Beletrik integrovány do nové verze speciální aplikace WinMenu pro operační systém Windows, vyvíjené a dodávané rovněž firmou GALOP – aplikace má nyní název WinMenu 2 Beletrik. Kromě digitálních knih a časopisů v čistě textovém formátu aplikace podporuje též tituly zvukové ve formátu MP3 a elektronické knihy ve standardním formátu ePUB – do katalogu projektu Beletrik tak mohly být zařazeny další tisíce titulů a zapojena řada dalších knihoven pro zrakově postižené.

Aktuálně (září 2022) Beletrik umožnuje vyhledávat a stahovat knihy a časopisy z následujících knihoven pro zrakově postižené, vyžadujících registraci uživatelů:

Dále lze přes Beletrik vyhledávat a stahovat tituly z následujících volně dostupných zdrojů, jež nevyžadují registraci:

Celkový počet titulů dostupných pomocí Beletriku se aktuálně (září 2022) blíží číslu 100 tisíc – katalog nyní zahrnuje přes 70 tisíc digitálních knih, 12 tisíc knih zvukových, 13 tisíc čísel digitálních časopisů a 1300 čísel časopisů zvukových.

Kapitola 3 .
Budoucnost.

Na základě podnětů od uživatelů průběžně rozšiřujeme funkce aplikace WinMenu 2 Beletrik, doplňujeme tituly do sekce Časopisy a podcasty pro zrakově postižené a připravujeme též napojení několika dalších knihoven pro zrakově postižené, zahrnujících bezmála 150 tisíc digitálních titulů a přes 8 tisic titulů zvukových. Určitě uvítáme i další náměty, připomínky či postřehy z praxe – psát můžete na adresu podnety@beletrik.cz. Všechny podněty jsou pro nás přínosem, ale předem upozorňujeme, že patrně nebudeme moci jednotlivě odpovídat na každou ze zpráv zaslaných na uvedenou adresu. Děkujeme za pochopení.

Závěr.

Projekt Beletrik je vyvíjen a financován firmou GALOP, významným tuzemským dodavatelem elektronických kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (blíže na www.galop.cz). Aktuální informace o projektu Beletrik najdete vždy na webu www.beletrik.cz, případné dotazy můžete posílat na adresu dotazy@beletrik.cz.

Copyright © GALOP, s.r.o. Poslední aktualizace: 28. 2. 2024